Nezisková organizace ANO,ANO v roli koordinátora,
motivátora, sponzora a garanta podporuje sociálně znevýhodněné děti a mládež. Sleduje a vyhodnocuje jejich společné úspěchy, pokroky, ale i prohry, se kterými jim pomáhá se vyrovnat. Snaží se najít v každém dítěti a mladém člověku jeho přirozený talent a schopnosti uplatnění se ve společnosti.

Takto již podpořila ke konci roku 2014 více než 400 dětí. Aktuálně podporuje 175 dětí a z toho 85 dlouhodobě.

V rámci projektu Sport pomáhá získává prostředky prostřednictvím benefičních akcí, které jsou do projektu zapojené. Současně také zapojuje do podpory cílové skupiny dobrovolníky z řad aktivních sportovců.

Zapojením do projektu Pomáhej pohybem chceme získat prostředky na pokrytí:

  • ročních nákladů asistenta ve škole (30.000,- Kč) pro tělesně hendikepovaného chlapce z pěstounské rodiny,
  • roční školné (24.000,- Kč) pro 2 tělesně a mentálně hendikepované chlapce ze sociálně slabých rodin,
  • roční oddílový basketbalový příspěvek (30.000,- Kč) pro 4 děti ze sociálně slabých rodin a z dětských domovů.

Cíl: 80 000 Kč
Děkujeme za Vaši pomoc!