6. ročník – Král Vrchařů:  Hostivice – Zdejcina 2018

Cyklistika pro každého – můžete přijet i na pouhý jeden úsek, nebo se prostě svézt s ostaními. 
Akce je součástí ligy Unie amatérských cyklistů  i Cyklo Masters. Je otevřená i pro příchozí a vhodná i pro rekreační či začínající cyklisty. Je možné ji absolvovat i jako rodinnou , či partnerskou jízdu.
Máte-li zájem to zkusit (bez startovného) nebo jenom vědět více, napište nám na registrace@sportpomaha.org.  

O akci Z Hostivice na ikonickou Zdejcinu! Tentokrát z druhé strany a to hned dvakrát 🙂 Při sjezdu nepřijdete o krásné panorama.  Cestou  tam ochutnáte stojku v Podkozí a na závěr Vás čeká poctivá Chýňava z Hýskova. To vše na 60 nebo 70 km podle věku.

Jízda s měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)

Benefiční akce Veřejná sbírka – k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano

Akce se koná za podpory města Hostivice  a pod záštitou jeho starosty.

Pořadatel Sport pomáhá (ANO, ANO z.s. )
E-mail registrace@sportpomaha.org
Termín konání Neděle 16.9.2018
Místo prezentace Hostivice Sokolovna – Tyršova ulice
On-line registrace www.sportpomaha.org/registrace
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo zahájení Hostivice Náměstí
Čas zahájení 10:00 hodin
Trasa jízdy ~ 78,5km (~66km bez úseku v závorce pro Balik 2) Hostivice -Podkozí (13.5-16.5km RZ) – Hýskov Na Krétě (24,5) – Beroun Talichovo údolí (29,3 – 32,0km RZ Nad Zdejcinou) – Hýskov Na Krétě (36km)  (Balik1 znovu Beroun Talichovo údolí , Nad Zdejcinou, Hýskov – celkem + 11,5 km a jedna RZ ) – Hýskov náměstí (36,7/48,20 – 40,7-52,20 RZ Chýňava) – Hostivice 61km (Balik 1 – 72,5km)

Passo Podkozí
Stezka ČESKO-ITALSKÉHO přátelství
PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ
Monte Zdejcina
Hýskov-Chýňava Doppio
Startovací okna jsou zde: http://vrchar.sportpomaha.org/2018/07/startovaci-okna-hostivice-podkozi.html
Celková délka 72,5 km/ 1200m – 4 kontrolní úseky do vrchu
61 km / 1000m – 3 kontrolní úseky do vrchu
Výše příspěvku pro členy UAC 220,-Kč při platbě předem do 9.9. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 300,- Kč
Účastnit se mohou i pro příchozí Ano
Výše příspěvku pro příchozí 250,-Kč při platbě předem do 9.9. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 350,- Kč
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození)
Akce je uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení Hostivice – sokolovna
Čas ukončení 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H, vítězové jednotlivých kategorií UAC budou vyhlášeni jako mistři UAC v časovce jednotlivců a získají dres určený pro mistra UAC na rok 2017
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránky akce http://sportpomaha.org/kalendar-akci
Odkaz na mapu a profil akce http://t.sportpomaha.org/post/175805092902/1692018-z-hostivice-na-ikonickou-zdejcinu 

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:

Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018

–         V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

–         Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

–         Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

–         Účastníci startují na vlastní nebezpečí

–         Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

–         Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

–         Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

–         V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

–         Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

–         Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

–         V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

–         Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Hodnocení:

Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

 

 

 

 

Proběhlo:

 

Nové Strašecí – Křivoklát – Nové Strašecí

 

Jízda s měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)  –

Benefiční akce Veřejná sbírka – k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano

MOŽNOST účasti v odpoledním Eliminátoru – více zde: https://goo.gl/forms/TerlKHarcaUPJokz2

Akce se koná za podpory města Nové Strašecí

 

Termín konání Neděle 24.6.2018
Místo prezentace Nové Strašecí – Fotbalový stadion
On-line registrace www.sportpomaha.org/registrace
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo zahájení Nové Strašecí – Fotbalový stadion
Čas zahájení 10:00 hodin
Trasa jízdy ~ 90km (~73km bez úseku v závorce) Nové Strašecí – Lány – Zbečno – 5 kopec 🙂 – Roztoky – Údolí hříchu – Leontýn – (Roztoky – Údolí hříchu – Leontýn ) – Zbečno – Píska –  Lány – Nové Strašecí
Startovací okna jsou zde: http://vrchar.sportpomaha.org/2016/05/startovaci-prujezdni-okna.html
Celková délka 90 km/ 1800m – 4 kontrolní úseky do vrchu – První balík – A,B, P1,
73 km / 1400m – 3 kontrolní úseky do vrchu – Druhý balík – ostaní
Výše příspěvku pro členy UAC 220,-Kč při platbě předem do 17.6. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 300,- Kč   www.sportpomaha.org/registrace
Účastnit se mohou i pro příchozí Ano
Výše příspěvku pro příchozí 250,-Kč při platbě předem do 17.6. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 350,- Kč    www.sportpomaha.org/registrace
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození)
Akce je uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení Nové Strašecí
Čas ukončení 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H, vítězové jednotlivých kategorií UAC budou vyhlášeni jako mistři UAC v časovce jednotlivců a získají dres určený pro mistra UAC na rok 2017
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránky akce http://sportpomaha.org/kalendar-akci
Odkaz na mapu akce
http://vrchar.sportpomaha.org/2018/05/trasa-nove-straseci-zbecno-udoli-hrichu.html
Odkaz na profil akce http://vrchar.sportpomaha.org/2018/05/trasa-nove-straseci-zbecno-udoli-hrichu.html

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:

Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018

–         V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

–         Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

–         Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

–         Účastníci startují na vlastní nebezpečí

–         Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

–         Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

–         Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

–         V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

–         Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

–         Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

–         V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

–         Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Hodnocení:

Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

2017 : Výsledky z Hostivice – Strada Zdejcina 25.6.2017 jsou ZDE

Zveme Vás na Letního  Vrchaře – 25.6.2017  – Memoriál Luďka Hykla
 Hostivice – po stopách Strada Zdejcina  – Mistrovství UAC – Otevřené i pro příchozí

Luděk Hykl (+2017) s vnukem Michalem

2016 : Zveme Vás na Podzimního Vrchaře – 4.9.2016 Hřebeč – Nižbor – Zdejcina – Hřebeč 


ARCHIV

O podzimního krále vrchařů – 4. ročník – Hřebeč – Nižbor – Zdejcina – Hřebeč 2016

Měřené segmenty a startovací okna jsou ZDE

Typ Vyjížďka s průjezdy kontrolními body (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
Pořadatel ANO,ANO z.s. + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky z.s.
Termín konání Neděle 04.09.2016
Místo prezentace Hřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo startu Hřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas startu 10:00 hodin
Místo cíle Hřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Trasa vyjížďky Hřebeč – Poteplí (RZ1) – Nižbor – Stradonice -Zdejcina (RZ2) – Nižbor – Stradonice – Zdejcina (RZ3) – Nižbor – Chýňava (RZ4)
Celková délka pro kategorie A+B 80 km/1900m – 4 měřené úseky do vrchu
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H 80 km/1900m – 4 měřené úseky do vrchu
Výše startovného pro členy UAC 150,-Kč při platbě předem do 25.8. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Vyjížďka je vypsána i pro příchozí Ano
Výše startovného pro příchozí 180,-Kč při platbě předem do 25.8. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Vyjížďka je povolena a uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci vyjížďky Účastníci se zavazují, že v průběhu vyjížďky budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se vyjížďka jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků Hřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas vyhlášení výsledků 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení vyjížďky
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránkyOn-line registrace http://vrchar.sportpomaha.org http://www.sportpomaha.org/registrace
Odkaz na mapu
Odkaz na profil

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během vyjížďky hlaste na kontaktní telefon ředitele uvedeného v propozicích.

Popis způsobu provedení vyjížďky a systém hodnocení:

Výsledky: Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který vyjížďku nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2016

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu vyjížďky bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se vyjížďka jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Vyjížďka se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o vyjížďce. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek):
Všichni účastníci vyjížďky jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se vyjížďky přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci vyjížďky měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:

Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Pozor:
Závodníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.

Závodníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém měřeném úseku!!!

Předchozí Vrchaři – Archív