ARCHIV:   Aktuální propozice jsou ZDE

O letního krále vrchařů – 3. ročník – Tuchoměřice – Okoř – Libušín – Knovíz – Zákolany 2016
Typ Vyjížďka s průjezdy kontrolními body (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
Pořadatel ANO,ANO z.s. + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky z.s.
Termín konání Neděle 26.6.2016
Místo prezentace Tuchoměřice – Fotbalový stadion
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo startu Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
Čas startu 10:00 hodin
Místo cíle Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
Trasa vyjížďky Tuchoměřice RZ1 – Lichoceves – Okoř – Zákolany RZ2 – Libušín RZ3 – RZ4 – Pchery – Knovíz RZ5 – Brandýsek – Okoř –  Tuchoměřice
Celková délka pro kategorie A+B 83 km/1200m – 5 měřených úseků do vrchu
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H 83 km/1200m – 5 měřených úseků do vrchu
Výše startovného pro členy UAC 150,-Kč při platbě předem do 20.6. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Vyjížďka je vypsána i pro příchozí Ano
Výše startovného pro příchozí 180,-Kč při platbě předem do 20.6. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Vyjížďka je povolena a uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci vyjížďky Účastníci se zavazují, že v průběhu vyjížďky budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se vyjížďka jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků Tuchoměřice, Fotbalový stadion
Čas vyhlášení výsledků 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení vyjížďky
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránkyOn-line registrace http://vrchar.sportpomaha.orghttp://www.sportpomaha.org/registrace
Odkaz na mapu
http://vrchar.sportpomaha.org/2016/06/trasa-tuchomerickeho-vrchare-2662016.html
Odkaz na profil
http://vrchar.sportpomaha.org/2016/06/trasa-tuchomerickeho-vrchare-2662016.html

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během vyjížďky hlaste na kontaktní telefon ředitele uvedeného v propozicích.

Popis způsobu provedení vyjížďky a systém hodnocení:

Výsledky: Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který vyjížďku nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2016

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu vyjížďky bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se vyjížďka jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Vyjížďka se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o vyjížďce. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek):
Všichni účastníci vyjížďky jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se vyjížďky přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci vyjížďky měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:

Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Pozor:
Závodníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.

Závodníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém měřeném úseku!!!

2016 : Zveme Vás na prvního letošního Vrchaře – 22.5. Nové Strašecí

Trasa jarního vrchaře Nové Stašeci -Křivoklát -Údolí Hříchu – Nové Strašecí je zde http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ehxszihcesqceyfp
Presence od 9:00 na fotbalovém stadionu Sokol Nové Strašecí.
Délka trasy 90 km. 5 měřených úseků.
Těšíme se na Vás

Propozice: Z Nového Strašecí na Křivoklát a do Údolí hříchu – 3. Ročník

 

Typ                                         Jízda s měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)

Pořadatel ANO,ANO z.s. + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky z.s.
Ředitel akce Pavel Zach
Telefon na ředitele akce 602 481 465
E-mail na ředitele akce diablo@vinohradskeslapky.com
Termín konání Neděle 22.5.2016
Místo prezentace Nové Strašecí – Fotbalový stadion
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo zahájení Nové Strašecí – Fotbalový stadion
Čas zahájení 10:00 hodin
Místo zahájení Nové Strašecí – Fotbalový stadion
Trasa jízdy: Nové Strašecí –  Zbečno – RZ1 – Leontýn – Roztoky – Údolí hříchu – RZ2 – Karlova Ves –  Leontýn  – Roztoky – Údolí hříchu – RZ3 – Karlova Ves – Leontýn – Zbečno – RZ4 – Písky – sv. Alžběta – Brejl – RZ5 – horizont – Lány – Nové Strašecí
Celková délka 90 km/1600 m – 5 kontrolních úseků do vrchu – mapa zde:http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ehxszihcesqceyfp
Výše příspěvku pro členy UAC 150,-Kč při platbě předem do 16.5. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Účastnit se mohou i pro příchozí Ano
Výše příspěvku pro příchozí 180,-Kč při platbě předem do 16.5_. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození)
Akce je uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení Nové Strašecí – Fotbalový stadion
Čas ukončení 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránky akceOn-line registrace Http://sportpomaha.org/kalendar-akcihttp://www.sportpomaha.org/registrace
Odkaz na mapu akce
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ehxszihcesqceyfp
Odkaz na profil akce
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ehxszihcesqceyfp

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:

Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.

Různé:
V rámci podpisu Prezenční listiny se účastník zavazuje, že v průběhu akce bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené

 • Akce se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního zakončení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního zakončení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si účastníci v rámci slavnostního zakončení nepřevezmou, propadají organizátorům

Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Hodnocení:

Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

 

Předchozí Vrchaři – Archív