Aktuální propozice jsou ZDE

Předchozí Vrchaři – Archív 

6.9.2015  Unhošť

Výsledky po segmentech  REGISTRACE       Mistrovské dresy pro vítěze kategorií 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VČETNĚ PŘEDÁNÍ DRESŮ PROBĚHNE NA POSLEDNÍM ŠLÁPNUTÍ 27.9. V HOBŠOVICÍCH.

1. Velké dětské cyklistické závody – program dne ZDE

2. O Podzimního krále vrchařů – mistrovství UAC v časovce (trasa) + FITNESS jízda (trasa) – prezentace 9-9:45, start 10:00 propozice ZDE

 

Článek v Unhošťských listech

 

Program dětských závodů

Propozice UAC

Sport pomáhá – O Podzimního krále vrchařů – 3. ročník – mistrovství UAC v časovce jednotlivců 2015

 

Typ akce Jízda s měřenými úseky  (součet časů z několika samostatně měřených úseků) – mistrovství UAC v časovce jednotlivců
Pořadatel akce ANO,ANO + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky o.s
Ředitel závodu Pavel Zach
Telefon na ředitele akce 602 481 465
E-mail na ředitele akce diablo@vinohradskeslapky.com
Termín konání akce Neděle 6.9.2015
Místo prezentace Unhošť – Restaurace u Pepína – Seifertova 967, Unhošť
Čas zahájení prezentace 9:00 hodin
Čas ukončení prezentace 9:45 hodin
Místo odjedu na trasu Unhošť – před restaurací u Pepína – Seifertova 967, Unhošť
Čas zahájení jízdy 10:00 hodin
Místo ukončení jízdy Unhošť – před restaurací u Pepína – Seifertova 967, Unhošť
Trasa – celková délka pro všechny kategorie stejnáFitness jízda Unhošť – Poteplí – RZ1- Běleč – Zbečno – RZ2-  Píska -Křivolát – Roztoky – RZ3 – Leontýn – Zbečno – RZ4 – Leontýn – Nižbor – Hýskov – RZ5 -Chýňava  – Podkozí – RZ6 – Ptice – Unhošt, 80 kilometrů/1500 výškových metrů – 6 měřených úseků do vrchuUnhošť – Poteplí – RZ1-  Nižbor – Hýskov – RZ5 -Chýňava  – Podkozí – RZ6 – Ptice – Unhošt, 38 kilometrů/666 výškových metrů – 3 měřené úseky do vrchu
Výše příspěvku pro členy UAC 150,-Kč při platbě předem do 1.9. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu – vzhledem k nutnosti zapůjčení čipů ze zahraničí budou bezkontaktní čipy garantovány pouze předem přihlášeným plus na místě přihlášeným do vyčerpání náhradních čipů. Ostatní budou vybaveni kontaktními čipy)
Akce je i pro příchozí Ano
Výše příspěvku pro příchozí 180,-Kč při platbě předem do 1. 9. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu – vzhledem k nutnosti zapůjčení čipů ze zahraničí budou bezkontaktní čipy garantovány pouze předem přihlášeným plus na místě přihlášeným do vyčerpání náhradních čipů. Ostatní budou vybaveni kontaktními čipy)
Kategorie A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Akce je uspořádána Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci akce Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se akce jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Nedodržování dopravních předpisů lze řešit vyloučením z akce.
Místo vyhlášení výsledků Unhošť – před restaurací u Pepína – Seifertova 967, Unhošť
Čas vyhlášení výsledků 30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení 1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H, vítězové jednotlivých kategorií UAC budou vyhlášeni jako mistři UAC v časovce jednotlivců a získají dres určený pro mistra UAC na rok 2015
Vyhlášení příchozích Ano
Odkaz na webové stránky závodu www.sportpomaha.org/vrchar

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:

Výsledky: Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení akce bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli akce SMS zprávou. Příchozí mohou tuto skutečnost ohlásit při čipu v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli akce buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu akce bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Akce se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni účastníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci UAC
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele akce co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli akce

Upozornění:
VŠICHNI ÚČASTNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před odjezdem, z důvodů vyslechnutí informací o trase. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.

Pozor:
Účastníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.

Účastníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém měřeném úseku.

 

TRASA mistrovství UAC:

Trasa Fitness (39km)

 

Článek v Unhošťských listech